Sách Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp Cuộc đời và sự nghiệp

Sách Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp, Với tâm huyết của tập thể các nhà khoa học, những cuốn sách được xuất bản đã tái hiện sâu sắc cuộc đời và sự nghiệp, Sách Hồ Chí Minh toàn tập, Sách Kế thừa một số cuốn tiểu sử viết về Bác trước đây, bằng những tư liệu chân thực, cuốn sách trình bày một cách vắn tắt nhưng tương đối đầy đủ