Sách Ngân Hàng

Báo giá Sách ngân hàng có VAT chiết Khấu 50% Free ship toàn quốc nội dung sách cập nhật thông tin về hoạt động tiền tệ tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng như về tín dụng, huy động vốn,cụ thể, Sách Ngân Hàng do NXB: Tài chính in ấn phát hành theo quy định của pháp luật cụ thể như: thông tư, Nghị định của chính phủ,các bộ ngành liên quan hướng dẫn thực hiện...