Sách Công Tác Đảng

Bán online - Sách Công Tác Đảng giúp các Đảng bộ, Chi bộ ở cơ sở tham khảo những thông tin cơ bản, ghi chép các công việc liên quan đến công tác đảng, Sổ tay công tác Đảng - dành cho cấp ủy và đảng viên giá tốt. Mua qua mạng uy tín, tiện lợi tại web: sachtuphap.com