Giới Thiệu Sách An Toàn Thực Phẩm

Trung Tâm Giới Thiệu Sách An Toàn Thực Phẩm Giá Rẻ Tại TP. HCM nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định quan trọng Chính phủ, Bộ Y tế ban hành nhiều văn bản quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm