• Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương Giảm ngay 60% khi mua sách luật online năm 2021 Chiết khấu % cực cao, freeship toàn quốc, Tri ân khách hàng mua với hóa đơn thanh toán từ 1.000.000đ – 2.000.000đ, Quý khách hàng được hưởng chiết khấu thêm 5% trên hóa đơn. Với hóa đơn thanh toán trên 3.000.000đ, Quý khách hàng được hưởng chiết khấu thêm 10% trên hóa đơn, Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương. Chuyên bán các loại sách pháp luật online

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương báo giá sách Bình luận

  Giới thiệu sách Bình luận khoa học Bộ luật làm tài liệu học tập nghiên cứu hữu ích với nội dung, cấu trúc và cách thức tiếp cận vấn đề như đã nêu như, cuốn “sách Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm” do Nhà Xuất bản CAND xuất bản sẽ là bộ tài liệu tham khảo, cung cấp những thông tin mới, kiến thức cụ thể, bổ ích về thi hành và áp dụng pháp luật hình sự cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ thuộc lực lượng CAND trong quá trình triển khai thực hiện Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 nêu trên; đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu Bộ luật Hình sự của giáo viên, giảng viên, học viên, sinh viên chuyên ngành luật và nhân dân trong phạm vi cả nước.

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách Bình luận khoa học Bộ luật

  Để góp phần thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) ban hành kèm theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà Xuất bản CAND đã kịp thời xuất bản cuốn “Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) – Phần các tội phạm” do nhóm tác giả gồm những nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn, cán bộ tham gia Tổ biên tập xây dựng dự thảo các Bộ luật Hình sự năm 1985, năm 1999 và năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có kinh nghiệm, trình độ trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, xây dựng, thi hành và áp dụng pháp luật về hình sự.

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương giới thiệu sách Luật

  Giới thiệu sách Tích tụ tập trung đất đai ở Việt Nam mới nhất làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ lãnh đạo giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới, Tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp là cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện công tác hợp nhất quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và quản lý trong giải quyết tranh chấp đất nói riêng ở nước ta hiện nay. Trân trọng giới thiệu cuốn sách Tích tụ tập trung đất đai ở Việt Nam đến quý độc giả.Sách đẹp, khổ 19x27cm, số trang dày 700 trang, giá bìa 468,000đ/1 cuốn

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách luật đất đai nhà ở mới nhất

  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: 

  PHẦN I: Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành

  PHẦN II. Luật Đất đai

  PHẦN III. Các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương chuyên bán sách môi Trường

  Giới thiệu sách Luật bảo vệ môi trường mới nhất làm tài liệu hữu ích và cần thiết giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, Nội dung Luật bảo vệ môi trường tam ngữ việt - anh - hoa mới nhất sẽ giải đáp các tình huống về công tác quản lý bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp khu chế xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Luật quy định rõ 07 nguyên tắc bảo vệ môi trường, các chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường và 14 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường…. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 416 trang, Giá: 425.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2021. 

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách Luật bảo vệ môi trường

  Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  PHẦN I. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2022)

  PHẦN II. GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM SÁT, KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  PHẦN III. GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DU LỊCH, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ

  PHẦN IV. GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  PHẦN V. GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT VÀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

  PHẦN VI. GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHẾ LIỆU VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương chuyên bán sách lao Động

  Giới thiệu sách hệ thống pháp luật về lao động làm tài liệu giúp bạn đọc nắm vững các nghiệp vụ theo đúng quy định, chúng tôi đã tập hợp, hệ thống các văn bản có liên quan đến luật lao động, chính sách tiền lương, Hệ thống pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội đáp ứng được mục đích tra cứu trong quá trình làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp để tạo một hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, có ý nghĩa lớn đối với việc xây dựng quan hệ lao động và phát triển lực lượng lao động. cuốn sách dày 416 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách bộ luật lao động 2021

  Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

  Phần I. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG;

  Phần II. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG;

  Phần III. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TUỔI NGHỈ HƯU;

  Phần IV. QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM;

  Phần V. ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ;

  Phần VI. ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ MỨC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP;

  Phần VII. CÁC CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG KHI THAM GIA  BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP;

  Phần VIII. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG.

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương chuyên bán sách phòng Cháy

  Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, Sách chính trị tài chính phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, chúng ta cần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mọi người dân, trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản khi có cháy nổ xảy ra;…Văn bản hợp nhất số 64/VBHN-BTC ngày 06-12-2019 Hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22-06-2020 Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân;…

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách Luật Phòng Cháy Chữa Cháy

  Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

  Phần thứ nhất:  Luật Phòng cháy và chữa cháy – văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ hai:  Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ phòng cháy chữa cháy

  Phần thứ ba:  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ tư:  Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

  Phần thứ năm:  Chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định, phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

  Phần thứ sáu.  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

  Phần thứ bảy:  Một số kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương chuyên bán sách giao Thông

  Giới thiệu sách Luật giao thông đường bộ 2021 làm tài liệu hữu ích và cần thiết giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của Bộ Công an, Sách Luật giao thông đường bộ mới nhất phục vụ người tham gia giao thông, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, tra cứu, sử dụng và thực hiện các quy định như Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19-02-2019 Về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021, Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23-01-2019 Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nhà xuất bản Giao thông vận tải xuất bản cuốn sách có độ dày 500 trang,giá phát hành 395.000đ/1 quyển 

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách Luật giao thông đường bộ

  Cuốn sách gồm các phần sau đây:

  Phần I:  Luật Giao thông đường bộ

  Phần II:  Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông

  Phần III:  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

  Phần IV:  Quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

  Phần V:  Mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

  Phần VI:  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương chuyên bán sách giáo Dục

  Sách hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho Hiệu trưởng các trường học và cán bộ lãnh đạo giáo dục, bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới như: Nghị định số 116 & Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, lựa chọn sách giáo khoa, điều lệ trường học, chính sách hỗ trợ dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên, giúp cho Hiệu trưởng các trường học, cán bộ lãnh đạo giáo dục và bạn đọc quan tâm đến các quy định mới theo Luật Giáo dục 2019, Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 395,000đ/1 quyển ,Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả:

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách Luật Giáo dục

  Chính sách mới đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên, học sinh, sinh viên.

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  Phần thứ nhất. Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục – Luật Giáo dục đại học – Luật Giáo dục nghề nghiệp 

  Phần thứ hai. Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  Phần thứ ba. Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục

  Phần thứ tư. Điều lệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  Phần thứ năm. Chế độ chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên

  Phần thứ sáu. Công tác thi đua, khen thưởng dành cho học sinh, sinh viên, giảng viên và cán bộ ngành Giáo dục.

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương chuyên in sách Luật

  Giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung).Sách cẩm nang công tác bầu cử giúp cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền địa phương và bạn đọc kịp thời nằm bắt các quy định mới về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội

  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

  Phần thứ nhất. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân & Luật Tổ chức chính quyền địa phương

  Phần thứ hai. Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2021

  Phần thứ ba. Quy định số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

  Phần thứ tư. Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  Phần thứ năm. Công tác mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản trong cơ quan sự nghiệp công lập

  Phần thứ sáu. Luật Tổ chức quốc hội (sửa đổi) và Luật Tổ chức Chính phủ

  Phần thứ bảy. Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Dương

  Giới thiệu sách luật phòng chống bệnh truyền nhiễm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh và một số bệnh thường gặp tại các cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình và cộng đồng, nội dung sách luật phòng chống bệnh truyền nhiễm hướng dẫn cho các y bác sĩ, cán bộ làm công tác y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước và tư nhân trong việc nắm bắt và vận dụng chuyên môn về công tác chuẩn đoán, điều trị và giám sát, phòng chống chống dịch bệnh, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh Virus Corona (Covid 19). truyền nhiễm, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mọi công dân cũng như người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

  Nhà sách pháp luật tỉnh bình dương bán:

  Sách luật phòng chống bệnh truyền nhiễm

  Nội dung cuốn sách gồm:

  PHẦN I. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và chỉ đạo của bộ, ngành về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

  PHẦN II. Hướng dẫn giám sát, đáp ứng với biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan; 

  PHẦN III. Biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới (NCoV); 

  PHẦN IV. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút corona mới (NCoV);

  PHẦN V. Biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh, rộng và đặc biệt gây tỷ lệ tử vong cao; 

  PHẦN VI. Chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiệm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; 

  PHẦN VII. Xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

  Sách Tư Pháp giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn
  Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực Tư pháp ,pháp luật kinh tế xã hộ,chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 25 – 35%.

  Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HN (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

  Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

  Sách Tư Pháp
  Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
  Điện thoại: ĐT 0975 844 665 + ZALO 0909 366 858

  Để đặt mua sách chính trị pháp luật với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:
  Emailbinhphong287@gmail.com -  Websitehttp://sachtuphap.com
   

   

  Ngày đăng: 17-05-2021 291 lượt xem

Gửi bình luận của bạn

Captcha