• Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu

  Mua online tại Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu chuyên bán các loại sách Luật - Văn Bản Luật với ưu đãi hàng ngày lên tới 80%, Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu mới 100% chất lượng chính hãng CK % cao có VAT, đa dạng đầu sách được cập nhật liên tục mỗi ngày, freeship toàn quốc và giao sách sau 2h tại Hà Nội & TP.HCM liên hệ Điện thoại + Zalo: 0982 711 282 để được hỗ trợ miễn phí khi đặt sách nhé

  Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu giới thiệu sách giáo dục

  Sách hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho Hiệu trưởng các trường học và cán bộ lãnh đạo giáo dục, bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới như: Nghị định số 116 & Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, lựa chọn sách giáo khoa, điều lệ trường học, chính sách hỗ trợ dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên, giúp cho Hiệu trưởng các trường học, cán bộ lãnh đạo giáo dục và bạn đọc quan tâm đến các quy định mới theo Luật Giáo dục 2019, Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 395,000đ/1 quyển ,Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý độc giả:

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bạc Liêu Freeship sách Giáo dục

  Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

  Phần thứ nhất. Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục – Luật Giáo dục đại học – Luật Giáo dục nghề nghiệp 

  Phần thứ hai. Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  Phần thứ ba. Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục

  Phần thứ tư. Điều lệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

  Phần thứ năm. Chế độ chính sách dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên

  Phần thứ sáu. Công tác thi đua, khen thưởng dành cho học sinh, sinh viên, giảng viên và cán bộ ngành Giáo dục.

  Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu thông tin sách luật hôn nhân

  Tìm hiểu Sách giải đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ hôn nhân gia đình, quản lý hộ tịch, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em…

  Cụ thể như:

  Chỉ Thị số 23/CT-TTg ngày 26-5-2020 Về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; QĐ số 23/QĐ-TTg ngày 07-01-2021 Phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030; NQ số 121/2020/QH14 ngày 19-6-2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; HD số 07/HD-VKSTC ngày 11-1-2021 công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2021; NĐ số 82/2020/NĐ-CP ngày 15-7-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã…

  NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU BÁO GIÁ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

  Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

  Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan về luật hôn nhân, gia đình và biện pháp thi hành;

  Phần II. Giải đáp các tình huống liên quan về luật hộ tịch và các hướng dẫn thi hành;

  Phần III. Giải đáp các tình huống liên quan về việc nuôi con nuôi và các hướng dẫn thi hành;

  Phần IV. Giải đáp các tình huống liên quan về luật phòng chống bạo lực gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình;

  Phần V. Luật trẻ em và hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

  Phần VI. Hướng dẫn về điều kiện mang thai hộ và xác định lại giới tính;

  Phần VII. Hướng dẫn giải quyết vụ án và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân, bạo lực gia đình và bảo vệ chăm sóc trẻ em.

  Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu báo giá sách mới

  Giới thiệu Sách Chỉ dẫn áp dụng các hành vi vi phạm hành chính, làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện những nội dung Nghị định số 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục. Nội dung quy định rõ hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục, Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn mua sách giá rẻ

  Nội dung cuốn sách bao gồm:

  Phần thứ nhất. LUẬT GIÁO DỤC VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH;

  Phần thứ hai. CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, MỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC;

  Phần thứ ba. TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC;

  Phần thứ tư. QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG;

  Phần thứ năm. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC;

  Phần thứ sáu. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ;

  Phần thứ bảy. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VẬN HÀNH, SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

  Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu phát hành sách giáo dục

  Giới thiệu sách Cẩm nang giáo dục mầm non làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho Hiệu trưởng và cán bộ lãnh đạo giáo dục,nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin về cẩm nang giáo dục mầm non,Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn,chế độ chính sách mới dành cho giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non, Sách đẹp, khổ 20x28 cm, dày hơn 400 trang, Giá: 395.000đ. Xuất bản và nộp lưu chiểu quý IV/2020.    

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bạc Liêu in sách giáo dục mầm non

  Nội dung:

  Phần I. Chương trình giáo dục mầm non và Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025

  Phần II. Điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non

  Phần III. Quy định Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

  Phần IV. Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

  Phần V. Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất trong các trường mầm non

  Phần VI. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

  Phần VII. Chế độ chính sách dành cho giáo viên và trẻ mầm non

  Nhà Sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu chuyên bán sổ tay đảng viên

  Giới thiệu Sổ tay Đảng Viên dày 250 trang trong đó 50 trang đầu gồm ảnh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bản đồ hành chính, Trang thông tin cá nhân, Lịch năm 2021 - 2022 - 2023, Quốc tế ca, Quốc quân ca, Nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên, Những điều đảng viên không được làm,Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái " tự diễn biến" " tự chuyển hóa" Hướng dẫn số 12 -HD/BTCTW ngày 6/7/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,Hướng dẫn số 15 - HD/BTGTW Ngày 11/10/2019 công tác lý luận chính trị và thực hiện chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về" Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021, Quy định số 08 -QĐ/TW ngày 25/10/2018 Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương, Quy định số 213 QĐ/TW ngày 2/1/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, 200 trang còn lại dùng để ghi chép trong cuộc họp

  Đặt sổ giá tốt tại đây

  Sổ tay Đảng viên hay sổ tay công tác Đảng thường được sử dụng trong Đại Hội, Cam kết chất lượng uy tín, giá rẻ hợp lý, thời gian ship nhanh chóng, Với nhiều mẫu sổ đẹp, đúng quy chuẩn.....

  • Sổ tay đảng viên màu đỏ
  • Khổ A5
  • Bìa da may viền
  • Kích thước:16cm X 24 cm
  • Số trang: 250 trang
  • Nhà XB: Thông Tin & Truyền Thông 

  Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu bán sách gì ?

  Chuyên bán sách kế toán trưởng nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Sách chính trị Tài Chính phát hành cuốn sách: Cẩm nang dành cho Kế toán trưởng Đơn vị hành chính sự nghiệp quy định mới về kiểm toán nội bộ kiểm soát tài sản, thu nhập, quản lý tài sản công. Sách có độ dày 400 trang, giá phát hành 395,000đ/1 quyển 

  Nhà sách pháp luật tỉnh Bạc Liêu phát hành sách Kế toán trưởng

  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

  Phần thứ I. Luật Kế toán và quy định chi tiết thi hành

  Phần thứ II. Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng, cập nhật kiến thức hàng năm và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

  Phần thứ III. Chính sách tinh giản biên chế và quy định về vị trí việc làm

  Phần thứ IV. Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

  Phần thứ V. Quy định mới về quản lý tài chính, kiểm soát tài sản, thu nhập, quản lý tài sản công

  Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu giá cực tốt

  Bán Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Tổng Hợp Năm 2021 song ngữ Việt Anh” áp dụng cho năm 2021 - 2022. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật và áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu mới một cách kịp thời để thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, Sách chính trị Tài chính phát hành cuốn: Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu - Tổng Hợp Năm 2021 song ngữ Việt Anh” Cuốn sách là bản cập nhật mới và đầy đủ nhất các mức thuế xuất khẩu – nhập khẩu áp dụng từ năm 2021 cho đến hết năm 2022.

  Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2021- 2022

  Nội dung sách bao gồm 4 Phụ lục sau:

  Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

  Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

  Phụ lục III - Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ôtô.

  Phụ lục IV - Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

  Nhà sách pháp luật Tỉnh Bạc Liêu giảm ngay 60% nhân dịp 30/4, Tri ân khách hàng mua với hóa đơn thanh toán từ 1.000.000đ – 2.000.000đ, Quý khách hàng được hưởng chiết khấu thêm 5% trên hóa đơn. Với hóa đơn thanh toán trên 3.000.000đ, Quý khách hàng được hưởng chiết khấu thêm 10% trên hóa đơn. Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ: Sách Tư Pháp !

  Sách Tư Pháp giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn
  Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực Tư pháp ,pháp luật kinh tế xã hộ,chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 25 – 35%.

  Miễn phí giao hàng với đơn hàng 500K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HN với đơn hàng 350K trở lên(bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

  Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

  Sách Tư Pháp
  Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
  Điện thoại: ĐT 0975 844 665 + ZALO 0909 366 858

  Để đặt mua sách chính trị pháp luật với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:
  Emailbinhphong287@gmail.com -  Websitehttp://sachtuphap.com
   

   

  Ngày đăng: 15-04-2021 331 lượt xem

Gửi bình luận của bạn

Captcha