• Nhà sách pháp luật tỉnh An Giang

  Nhân dịp 30/4 Nhà sách pháp luật tỉnh An Giang Giảm ngay 60%, Tri ân khách mua sách với HĐ thanh toán từ 1.500.000đ được hưởng chiết khấu thêm 5% trên hóa đơn. Với HĐ thanh toán trên 3.000.000đ được chiết khấu thêm 10% trên hóa đơn. Nhà sách pháp luật cam kết sách mới 100% giá rẻ nhất, chất lượng chính hãng, Chiết khấu % cực tốt, freeship toàn quốc, Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ: Sách Tư Pháp !

  Nhà sách pháp luật tỉnh An Giang giới thiệu Sổ Tay Đảng Viên

  Sổ Tay Đảng Viên năm 2021-2022 NXB: Thông tin và truyền thông, Sổ tay đảng viên có số trang 250tr, bìa da may viền, nội dung 50 trang đầu gồm ảnh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bản đồ hành chính, Trang thông tin cá nhân...,Số trang 250 trang, Bìa da may viền, Kích thước 16cm x 24cm x 3cm, Trọng lượng 200g

  -Nội dung 50 trang đầu gồm ảnh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bản đồ hành chính, Trang thông tin cá nhân, Lịch năm 2020 - 2021 - 2022, Quốc tế ca, Quốc quân ca....

  - Nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên

  - Những điều đảng viên không được làm

  + Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái " tự diễn biến" " tự chuyển hóa"

  Nhà sách pháp luật tỉnh an giang giá tốt

  - Hướng dẫn số 12 -HD/BTCTW ngày 6/7/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  - Hướng dẫn số 15 - HD/BTGTW Ngày 11/10/2019 công tác lý luận chính trị và thực hiện chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về" Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

  - Quy định số 08 -QĐ/TW ngày 25/10/2018 Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương

  -Quy định số 213 QĐ/TW ngày 2/1/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối quan hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

  - 200 Trang dùng để ghi chép trong cuộc họp

  Nhà sách pháp luật tỉnh An Giang in sổ Nghị Quyết

  Sổ Sinh Hoạt Chi Bộ nguồn tin hay cho bạn đọc, giá cực tốt, chất  lượng uy tín, giao sổ nhanh chóng, Sổ họp chi bộ được trình bày đẹp, in trên giấy tốt, khổ A4 bìa cứng, Kích thước: 23cm X 32 cm, số trang 200 trang, 50 trang đầu là một số văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về công tác chi bộ, các văn bản, biểu mẫu thường dùng trong công tác của chi bộ. 150 trang còn lại dùng để ghi chép trong cuộc họp..

  Nhà sách pháp luật tỉnh an giang báo giá sổ sinh hoạt chi bộ

  Nội dung gồm:

  Lịch năm 2021, 2022 và 2023, 2024

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ

  Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ

  Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của bí thư chi bộ

  Các văn bản, biểu mẫu thường dùng trong công tác chi bộ, gồm:

  Mẫu ghi biên bản sinh hoạt chi bộ

  Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ

  Mẫu biên bản đại hội chi bộ

  Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cấp ủy hoặc đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên

  Mẫu biểu về kết nạp, chuyển Đảng chính thức cho đảng viên

  Mẫu biểu về kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng

  Mẫu danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên, cấp lại thẻ đảng viên bị mất, đổi thẻ đảng viên bị hỏng

  Các văn bản, biểu mẫu được lấy từ tài liệu gốc, bảo đảm độ tin cậy, chính xác. Đặc biệt phần lời dạy của Bác Hồ được tuyển chọn rất công phu từ 15 tập của bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba, ngắn gọn, súc tích nhưng rất sâu sắc về công tác chi bộ.

  Nhà sách pháp luật tỉnh An Giang thông tin sách mới

  Cuốn sách cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi  bộ các cấp ​tạo điều kiện cho các cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành như: Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30-10-2020 Thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, Quy định  214-QĐ/TW ngày 02-01-2020 Về Khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20-01-2021 Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

  Nhà sách pháp luật tỉnh an giang chiết khấu 60%

  Nội dung sách gồm các phần sau đây:

  Phần thứ nhất. QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

  Phần thứ hai. QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CÁC CƠ SỞ ĐẢNG

  Phần thứ ba. QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, GIÁM SÁT, XỬ LÝ KỶ LUẬT TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

  Phần thứ tư. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP

  Phần thứ năm. MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CẦN BIẾT VỀ VĂN BẢN VÀ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG ĐẢNG

  Nhà sách pháp luật tỉnh an giang xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc. Sách cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi  bộ các cấp có độ dày 400 trang, giá phát hành 395,000đ/1 quyển 

  Nhà sách pháp luật tỉnh An Giang bán văn kiện Đảng

  Nhằm giúp cán bộ, đảng viên có thể nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để có thể làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, sách tư pháp phát hành cuốn sách Điều lệ văn kiện đại hội đảng cộng sản việt nam khóa XIII có độ dày 400 trang, giá phát hành 395,000đ/1 quyển:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển, hội nhập của đất nước. Đại hội XIII đã thảo luận, thông qua nhiều văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

  Nhà sách pháp luật tỉnh an giang

  Nhà sách pháp luật tỉnh an giang Free Ship

  Nội dung sách gồm các phần sau đây:

  Phần thứ nhất. DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM & DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

  Phần thứ hai. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÓA XIII

  Phần thứ ba. HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

  Phần thứ tư. ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Nhà sách pháp luật tỉnh An Giang báo giá sách:

  DANH SÁCH CHIẾT KHẤU 20%

  STT

  TÊN SÁCH

  NXB

  GIÁ BÌA

  NĂM

  SL

  TH. TIN

  1

  Luật tổ chức chính quyền địa phương SĐBS 2017,2019

  chính trị

  2020

  40,000

   

   

  2

  Bộ luật lao động (năm 2019 )

  Thanh Niên

  2020

  60,000

   

   

  3

  Luật cán bộ công chức năm 2008 ( sửa đổi, bổ sung 2019)

  Thanh Niên

  2020

  28,000

   

   

  4

  Luật viên chức 2010 ( sửa đổi, bổ sung 2019)

  Thanh Niên

  2020

  27,000

   

   

  5

  Luật kiểm toán nhà nước năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung 2019)

  Chính trị

  2020

  30,000

   

   

  6

  Luật chứng khoán

  Thanh Niên

  2020

  34,000

   

   

  7

  Luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 ( sửa đổi bổ sung 2019)

  Chính trị

  2020

  39,000

   

   

  8

  Luật dân quân tự vệ

  Thanh Niên

  2020

  23,000

   

   

  9

  Luật xuất nhập cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

  Thanh Niên

  2020

  23,000

   

   

  10

  Luật xuất nhập cảnh, nhập cảnh quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014( sửa đổi, bổ sung năm 2019)

  Thanh Niên

  2020

  28,000

   

   

  11

  Luật lực lượng dự bị động viên

  Thanh Niên

  2020

  23,000

   

   

  12

  Luật tổ chức quốc hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung 2019

  chính trị

  2020

  30,000

   

   

  13

  Luật tổ chức chính phủ 2015 (sửa đổi bổ sung 2019)

   

  chính trị

  2020

  27,000

   

   

  14

  Luật thư viện

  Thanh Niên

  2020

  30,000

   

   

  15

  Nghi định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

  Thanh Niên

  2020

  45,000

   

   

  Nhà sách pháp luật tỉnh an giang trận trọng cảm ơn!

  Sách Tư Pháp giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn
  Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực Tư pháp ,pháp luật kinh tế xã hộ,chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 25 – 35%.

  Miễn phí giao hàng với đơn hàng 500K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HN với đơn hàng 350K trở lên(bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

  Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

  Sách Tư Pháp
  Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
  Điện thoại: ĐT 0975 844 665 + ZALO 0909 366 858

  Để đặt mua sách chính trị pháp luật với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:
  Emailbinhphong287@gmail.com -  Websitehttp://sachtuphap.com
   

   

  Ngày đăng: 10-04-2021 374 lượt xem

Gửi bình luận của bạn

Captcha