• Nhà Sách Pháp Luật ở Quảng Bình

  Nhà sách pháp luật ở Quảng Bình giới thiệu những đầu sách pháp luật & luận điểm cơ bản của Luật - Văn bản luật như: Luật Ngân sách nhà nước,Bộ luật lao Động, luật giao thông đường bộ, luật xây dựng giúp độc giả hiểu thêm về đường lối của Đảng, của Nhà nước và những quy định mới nhằm bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các hoạt động đến hết năm 2021 cho cán bộ nhân dân

  Nhà sách pháp luật Trực Tuyến ở Quảng Bình

  ➤ Giới thiệu những đầu sách pháp luật & luận điểm cơ bản của Luật - Văn bản luật như: Luật Ngân sách nhà nước,Bộ luật lao đồng, luật giao thông đường bộ, luật xây dựng giúp độc giả hiểu thêm về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định mới nhằm bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các hoạt động đến hết năm 2021 cho cán bộ nhân dân

  nhà sách pháp luật

  Danh Mục sách pháp luật giảm giá 50%

  Những đầu sách pháp luật mới nhất hiện hay nên đọc

  ➤ Đối với người dân Việt Nam, bên cạnh việc tìm hiểu thông tin pháp luật qua báo internet thì sách cũng phương tiện giúp cung cấp đầy đủ về luật pháp của nước ta. Bài viết sau đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số cuốn sách pháp luật Việt Nam hay nên đọc như:

  ➤ Sách Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước với vai trò đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  ➤ Sách pháp luật về luật hình sự cũng là một trong những cuốn mà bạn đọc không nên bỏ qua. Vì nội dung của sách phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin luật hình sự Việt Nam. Các điều khoản được quy định rõ ràng, nhằm mang đến những thông tin một cách nhanh chóng. 

  ➤ Sách Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Đáp ứng nhu cầu học tập phục vụ công tác chuyên môn, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người dân, tạo điều kiện cho việc nhận thức thống nhất trong áp dụng để giải quyết vụ án hình sự, cần thiết phải có nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đúng đắn nội dung và tinh thần của nó

  nhà sách pháp luật

  Sách pháp luật về các vấn đề bình luận trong luật hình sự

  Liên hệ mua sách ngay tại đây

  ➤ Nhằm cung cấp thông tin xử lý những hậu quả của việc vi phạm pháp luật như: phạt hành chính, phạt tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình….Mỗi một mức án sẽ chịu hình phạt khác nhau, tội trạng càng nặng thì khi nhận án phạt càng lâu. 

  Nhà Sách Pháp Luật giới thiệu 37 án lệ đầu tiên của Việt Nam

  ➤ Tìm hiểu 37 án lệ đầu tiên của Việt Nam – Phân tích và luận giải với cách tiếp cận phân tích các án lệ được biên soạn công phu xuất phát từ các quy định sẵn có của pháp luật nhằm góp phần hiểu rõ và khái quát hơn nội dung các kết luận pháp lý của các án lệ đã được ban hành…

  ➤ Đặc điểm quan trọng của nhà nước pháp quyền là phải có một hệ thống pháp luật và hệ thống tư pháp hoàn thiện. Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều quy phạm pháp luật mâu thuẫn hoặc thiếu hụt các quy phạm để giải quyết các tranh chấp trong trong xã hội.

  ➤ Vì vậy Án lệ ra đời là kết quả của quá trình nghiên cứu, xây dựng pháp luật, tạo ra thêm hành lang pháp lý cho Thẩm phán xem xét và áp dụng trong xét xử. 39 Án lệ được công bố và áp dụng tại Việt Nam sẽ góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, đảm bảo công bằng, minh bạch để chất lượng xét xử ngày được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay. 

  nhà sách pháp luật

  TRA CỨU 39 ÁN LỆ CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

  ➤ Đây cũng chính là những “chuẩn mực” mà người đọc có thể căn cứ vào để tiến hành áp dụng văn bản một cách hợp pháp, hợp lý.

  ➤ Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cũng như hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu áp dụng các Án lệ và Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

  Sách Luật Đất đai và Các văn bản hướng dẫn

  ➤ Hiện nay có rất nhiều cuốn sách pháp luật Việt Nam nói về Luật đất đai, tuy nhiên quý khách nên lựa chọn và tìm kiếm cuốn sách mới phát hành kèm điều luật mới ban hành hoặc có sửa đổi bổ sung. 

  ➤ Chính sách Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam, Lý luận và Pháp Luật Hiện Hành đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhằm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao nhằm tạo ra khối lượng sản xuất hàng hóa nông nghiệp đạt yêu cầu về cả chất lượng lẫn số lượng.

  ➤ Trong đó, nhằm triển khai chính sách tích tụ, tập trung đất đai một cách hiệu quả, việc nghiên cứu và đưa ra góc nhìn bao quát về hệ thống pháp luật liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai, từ đó bình luận các quy định pháp luật và đề xuất giải pháp khắc phục là vô cùng cấp bách.

  ➤ Qua đó, góp phần điều hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi của người có quyền sử dụng đất và các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong đầu tư, khai thác sử dụng quyền sử dụng đất, đồng thời tìm ra các giải pháp hiệu quả trong việc thi hành chính sách tích tụ, tập trung đất đai trên thực tế.

  ➤ Vì vậy, cần nghiên cứu từ góc độ liên ngành, trên cơ sở đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước và chính sách phát triển kinh tế trong đó có phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương xuyên suốt qua các thời kỳ lịch sử.

  nhà sách pháp luật đất đai

  >> Xem thêm: Cập nhật sách pháp luật mới tại đây

  ➤ Nội dung cuốn luật đất đai bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy bán tại nhà sách pháp luật online

  ➤ Tìm hiểu luật phòng cháy và chữa cháy để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội

  ➤ Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  ➤ Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

  nhà sách pháp luật

  ➤ Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong việc tra cứu các quy định pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn cháy cho nhà, các mức xử phạt khi vi phạm, các phương pháp chữa cháy cơ bản, kỹ năng thoát nạn và sơ cấp cứu người bị nạn…

  Luật dân sự nằm trong hệ thống Nhà sách pháp luật tại Quảng Bình

  ➤ Cuốn sách pháp luật việt nam về  Bộ luật dân sự mới là một cuốn sách chủ yếu nêu ra các quy định của pháp luật về dân sự. Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác. Và quy định về các quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình. Hay là về  kinh doanh, thương mại, lao động.

  ➤ Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn bạn đọc nhất là các học viên, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên, Hội Thẩm, Kiểm sát viên, Luật sư  và những người tham gia tố tụng khác tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự nhanh chóng, chính xác

  nhà sách pháp luật

  => Những thông tin cần biết về nhà sách pháp luật

  ➤ Như vậy, trên đây là những thông tin về các cuốn sách pháp luật hay mà bạn nên đọc. Chắc chắn, những thông tin trong sách sẽ giúp bạn bổ sung được rất nhiều kiến thức hữu ích. Bạn có thể đặt mua các đầu sách này tại sachtuphap.com. Chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi đến bạn đọc ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng. 

  ➤ Trong tố tụng dân sự thì hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ có vai trò rất quan trọng, đây là một trong những hoạt động trọng tâm của tố tụng dân sự. Bởi lẽ tất cả các hoạt động tố tụng dân sự xét cho cùng đều phải đi đến kết luận về giá trị chứng minh của chứng cứ, trên cơ sở đó mới có thể kết luận về vụ việc dân sự.

  ➤ Vấn đề nghiên cứu, đánh giá chứng cứ tuy không được quy định cụ thể thành một quy trình trong Bộ luật Tố tụng dân sự mà chỉ quy định mang tính nguyên tắc chung, nhưng về pháp lý thì tất cả các hoạt động tố tụng dân sự bao gồm cả hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ thực chất là để giải quyết đúng đắn các vụ việc dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tham gia tố tụng trong vụ việc đó.

  ➤ Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ trong hoạt động giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án và những người tiến hành tố tụng dân sự nói chung trong điều kiện hiện nay là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc dân sự.

  ➤ Rất mong bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng https://sachtuphap.com/. Nếu bạn đang có nhu cầu mua sách pháp luật Việt Nam thì hãy liên hệ với chúng tôi Nhà sách pháp luật nhé. 

  Sách Tư Pháp giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn
  Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực Tư pháp ,pháp luật kinh tế xã hộ,chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 25 – 35%.

  Miễn phí giao hàng với đơn hàng 500K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HN với đơn hàng 350K trở lên(bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

  Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

  Sách Tư Pháp
  Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
  Điện thoại: ĐT 0975 844 665 + ZALO 0909 366 858

  Để đặt mua sách chính trị pháp luật với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:
  Emailbinhphong287@gmail.com -  Websitehttp://sachtuphap.com
   

   

  Ngày đăng: 07-02-2021 362 lượt xem

Gửi bình luận của bạn

Captcha