• Nhà Sách Pháp Luật ở Nam Định

  Nhà sách pháp luật ở nam định giới thiệu sách pháp luật dân sự một trong những đầu sách luật thu hút nhiều người đọc. nhà sách pháp luật ở nam định chia sẻ bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số cuốn sách pháp luật dân sự và ý nghĩa lý luận và thực tiễn được xuất bản nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu hoạt động tiền lương.

  Nhà sách pháp luật ở Nam Định Sách Bộ luật dân sự?

  ➤ Sách Bộ luật dân sự 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015 với nhiều nội dung mới về xác lập, bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác; tài sản; giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn, thời hiệu; quyền tài sản; Bộ luật Dân sự 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

  ➤ Luật Dân sự Việt Nam là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó và có hiệu lực pháp lý trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

  Bộ luật dân sự 2015 áp dung1/1/2017

  Phần I. Bộ luật Dân sự

  Phần thứ hai. Bộ luật Tố tụng dân sự

  Phần thứ ba. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

  Nhà sách pháp luật ở Nam Định bạn nên tham khảo.

  ➤ Sách luật thi hành án hình sự năm 2019, Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật Thi hành án hình sự, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

  sách pháp luật dân sự

  ➤ Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung áp dụng 2019, áp dụng cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

  ➤ Một trong những cuốn sách pháp luật dân sự hay phải kể đến luật dân sự kinh tế và thực tiễn xét xử. Bởi nó góp phần nghiên cứu, tìm hiểu những quy định của pháp luật cũng như bản chất các vụ việc, thực tiễn giải quyết tranh chấp. Đồng thời đưa ra những thiếu sót trong quá trình giải quyết tranh chấp về dân sự -kinh tế. Góp phần thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh, thương mại

  Nhà sách pháp luật ở Nam Định dịch sách pháp lý

  ➤ Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản, phát hành cuốn sách “Bí quyết thành công trong giải quyết án hình sự và những kinh nghiệm quý báu”. Những bài viết về kỹ năng tác nghiệp của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán... trong xử lý các đại án tham nhũng, kinh tế, tội phạm có tổ chức, tội giết người, tội phạm về ma túy... khi lấy lời khai, hỏi cung, đề ra yêu cầu điều tra, xét hỏi, tranh tụng, nhận diện vi phạm pháp luật...; kinh nghiệm khởi tố, bắt, khám xét, thu thập đánh giá, sử dụng chứng cứ, định tội danh, kháng nghị, xét xử một số tội... được trình bày sinh động.

  ➤ Các tác giả mong muốn cung cấp cho bạn đọc nắm bắt những vấn đề cơ bản, kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giải quyết án hình sự theo quy định của pháp luật, đồng thời rút ra bài học sâu sắc trong từng tác nghiệp của người tiến hành tố tụng qua ví dụ thực tế, đảm bảo xử lý có lý, có tình, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội.

  Bí quyết thành công trong giải quyết án hình sự

  ➤ Đây là cuốn sách đi sâu phân tích, từng điều luật trong tiến trình phát triển của quy định và đối chiếu. Đồng thời so sánh với các điều luật có liên quan. Trên cơ sở đó phát hiện những điểm còn chưa thống nhất giữa các quy định của pháp luật  và đề xuất, gợi mở những giải pháp..

  Nhà sách pháp luật ở Nam Định phân phối sách 39 án lệ Việt Nam

  ➤ Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều quy phạm pháp luật mâu thuẫn hoặc thiếu hụt các quy phạm để giải quyết các tranh chấp trong trong xã hội. Vì vậy Án lệ ra đời là kết quả của quá trình nghiên cứu, xây dựng pháp luật, tạo ra thêm hành lang pháp lý cho Thẩm phán xem xét và áp dụng trong xét xử. 39 Án lệ được công bố và áp dụng tại Việt Nam sẽ góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, đảm bảo công bằng, minh bạch để chất lượng xét xử ngày được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay. Đây cũng chính là những “chuẩn mực” mà người đọc có thể căn cứ vào để tiến hành áp dụng văn bản một cách hợp pháp, hợp lý. 

  ➤ Nhà sách pháp luật ở nam định kịp thời giúp người đọc nắm bắt, đầy đủ, chính xác và có hệ thống các văn bản nêu trên của Tòa án nhân dân tối cao. Cuốn Hệ thống án lệ và các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành. Hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình trong công tác xét xử của tòa án nhân dân 2000 – 2019. 

  ➤ Các Án lệ cụ thể như: Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông; Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ là quyền tài sản; Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài; Án lệ số 33/2020/AL về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài; Án lệ số 36/2020/AL về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ…

  TRA CỨU 39 ÁN LỆ

  Nhà sách pháp luật ở Nam Định giới thiệu sách bộ luật Lao Động.

  ➤ Hệ thống pháp luật về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội là một lĩnh vực vô cùng quan trọng luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Để tạo một hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, ngày 20/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ Luật lao động – Bộ Luật số 45/2019/QH14, đây là một bộ luật rất quan trọng, có ý nghĩa lớn  đối với việc xây dựng quan hệ lao động và phát triển lực lượng lao động.

  ➤ Bên cạnh đó, chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chính vì vậy, Bộ Lao động thương binh và xã hội và các Bộ ngành liên quan khác đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm… 

  ➤ Nhà sách pháp luật ở nam định giúp bạn đọc nắm vững các nghiệp vụ theo đúng quy định, chúng tôi đã tập hợp, hệ thống các văn bản có liên quan đến luật lao động, chính sách tiền lương… đáp ứng được mục đích tra cứu trong quá trình làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp

  SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (VIỆT - ANH - HOA)

  - BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 (VIỆT - ANH - HOA) (có hiệu lực từ 01/01/2021)

  - QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG & QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TUỔI NGHỈ HƯU

  - LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

  ➤ Sách Pháp luật về lao động - những vấn đề lý luận và thực tiễn được xuất bản nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu hoạt động tiền lương. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người sử dụng lao động
  Như vậy, những thông tin Nhà sách pháp luật ở nam định chia sẻ trên đây đã cung cấp cho bạn một số cuốn sách pháp luật hay về luật dân sự, luật hình sự, bộ luật lao động. Các bạn hãy tham khảo và chọn mua một cuốn mà mình cần nhé. Nếu muốn sở hữu ngay thì hãy đặt mua sách tại địa chỉ website: sachtuphap.com để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

  Sách Tư Pháp giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn
  Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực Tư pháp ,pháp luật kinh tế xã hộ,chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 25 – 35%.

  Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HN (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

  Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

  Sách Tư Pháp
  Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
  Điện thoại: ĐT 0975 844 665 + ZALO 0909 366 858

  Để đặt mua sách chính trị pháp luật với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:
  Emailbinhphong287@gmail.com -  Websitehttp://sachtuphap.com
   

   

  Ngày đăng: 19-02-2021 343 lượt xem

Gửi bình luận của bạn

Captcha