• Nhà Sách Pháp Luật ở Lâm Đồng

  Nhà sách pháp luật ở Lâm Đồng trân trọng giới thiệu sách pháp luật hay về kế toán và sách luật kế toán sẽ cung cấp những tài liệu thông tin hữu ích. sách pháp luật ở lâm đồng giúp người đọc có thể hiểu và áp dụng đúng chuẩn mực của ngành kế toán Việt Nam đã quy định. Đưa chúng vào thực tế để phục vụ và nghiên cứu học tập hay xây dựng cho bộ máy tài chính doanh nghiệp. Ngay bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu những quyển sách hay về luật kế toán và kế toán.

  Nhà sách pháp luật ở Lâm Đồng giới thiệu sách kế toán 2021

  ➤ Sách pháp luật kế toán và chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp mới nhất. Để giúp cho các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt những thông tin mới nhất trong công tác kế toán doanh nghiệp, nội dung cuốn sách có giá trị thực tiễn. 

  ➤ Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ đã tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội, lấy nền tảng Công nghệ thông tin làm cơ sở xuyên suốt của sự kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, Ban ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu nền hành chính phục vụ trên nền tảng điện tử hóa, số hóa. Không nằm ngoài xu thế đó, Kho bạc Nhà nước có những định hướng và giải pháp phù hợp, đổi mới quy trình hoạt động nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ… đáp ứng các yêu cầu phát triển tất yếu, đồng thời thực hiện đúng với chủ chương chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Nhà sách pháp luật ở lâm đồng giới thiệu quyển sách hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến phiên bản 4.0: Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

  Sách kế toán doanh nghiệp

  ➤ Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức thu, chi tại đơn vị. Bên cạnh đó, công tác Thủ quỹ tưởng chừng như rất đơn giản, tuy nhiên nếu chúng ta không nắm được các nghiệp vụ cơ bản thì cũng rất dễ dàng xảy ra những thiếu sót, gây hậu quả nghiêm trọng.

  ➤ Để giúp Cán bộ kế toán trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đạt hiệu quả cao trong công việc. Xác định được các nội dung phát sinh, nguyên tắc hạch toán, sử dụng chứng từ, tài khoản một cách chính xác, đầy đủ nhất; Đồng thời nắm rõ các quy định dành cho kế toán về chế độ tự chi tự chủ tài chính, chế độ tiền lương, chế độ quản lý nguồn vốn ngân sách…

  Sách Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

  ➤ Hy vọng cuốn sách kế toán này sẽ là tài liệu hữu ích đối với lãnh đạo và người phụ trách kế toán tài chính doanh nghiệp, sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 450.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2021.  Nội dung sách pháp luật kế toán chế độ kế toán hiện hành 2021.

  • Phần I: Luật kế toán và hướng dẫn chi tiết thi hành
  • Phần II: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hướng dẫn chi tiết thi hành. 
  • Phần IV: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 
  • Phần V: Quy định quản lý sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp
  • Phần VI: Chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương và trợ cấp phụ cấp đối với người lao động. 
  • Phần VII: Hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp và quy trình kiểm toán
  • Phần VIII: Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. 

  Nhà sách pháp luật ở Lâm Đồng giới thiệu sách kế toán Thuế

  ➤ Cẩm nang hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế giúp bạn đọc giải quyết nhanh nhất các vướng mắc cho người nộp thuế biết và chủ động thực hiện các chính sách thuế và thủ tục về thuế cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích đối với cán bộ ngành thuế và các doanh nghiệp.

  ➤ Ngày 19/10/2020, Chính phủ cũng ban hành các Nghị định 126/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định 125/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Bao gồm 72 vi phạm về hóa đơn ,mức phạt và 05 trường hợp không ra quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn.

  ➤ Kế toán có thể xem như ngôn ngữ trong kinh doanh, kế toán là quá trình xác định, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế. Nhà sách pháp luật ở lâm đồng giúp người sử dụng thông tin kế toán các nhà quản lý, nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các định chế tài chính, kinh doanh. Đưa ra các phán đoán và quyết định thích hợp. Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, chứng từ

  Sách luật chế độ kế toán doanh nghiệp

  ➤ Kế toán được sử dụng để mô tả mọi loại hình hoạt động. Như hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ, có chức năng quan trọng là cung cấp số đo về thành quả của các hoạt động này, thể hiện mức độ quản lý hiệu quả các hoạt động và hiệu quả của doanh nghiệp trong việc đạt các mục tiêu.

  ➤ Sách kế toán thương mại dịch vụ bao được biên soạn nhằm cung cấp các lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kế toán thương mại dịch vụ. Nhà sách pháp luật ở lâm đồng giúp người học hệ thống kiến thức và vận dụng các kiến thức vào các tình huống thực tiễn giúp người học có thể linh động hơn khi làm kế toán cho các doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

  Nhà sách pháp luật ở Lâm Đồng chuyên cung cấp Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán

  ➤ Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng là gì ? Nhằm đáp ứng có thêm tài liệu chính thống bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ dành cho kế toán trưởng trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Bộ Tài Chính

  ➤ Bộ Tài Chính - Nhà xuất bản Tài Chính liên kết Nhà sách pháp luật ở lâm đồng tổ chức biên soạn cuốn sách do PGS-TS Phạm Văn Đăng nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (Bộ Tài Chính) làm chủ biên cùng nhóm tác giả là các cán bộ có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp biên soạn

  ➤ Kế toán quản trị là một môn khoa học đang được giảng dạy ở hầu hết các trường đại học kinh tế trên thế giới. Kế toán quản trị đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nghề nghiệp kế toán nói riêng và trong sự phát triển kinh tế nói chung. 

  Tài liệu kế toán trưởng

  ➤ Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh tế áp dụng tại các đơn vị  thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

  ➤ Chuyên đề 2: Tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu chi ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và quyết toán thu chi ngân sách nhà nước

  ➤ Chuyên đề 3: Mở và sử dụng tài khoản và kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

  ➤ Chuyên đề 4: Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

  ➤ Chuyên đề 5: Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán và vai trò nhiệm vụ của kế toán trưởng

  ➤ Chuyên đề 6: Chế độ kế toán ngân sách nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc

  ➤ Chuyên đề 7: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

  ➤ Chuyên đề 8: Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của đơn vị thu, chi ngân sách nhà nước đơn vị hành chính sự nghiệp

  ➤ Chuyên đề 9: Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và đơn vị không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

  ➤ Chuyên đề 10: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, kỹ năng tổ chức hoạt động tự kiểm tra tài chính, kế toán thu, chi ngân  sách và hành chính sự nghiệp

  ➤ Mở rộng và nâng cao vai trò của kế toán quản trị trong việc triển khai chiến lược kinh doanh. Đây là xu hướng đậm nét trong sự phát triển nghề nghiệp kế toán trên thế giới những năm cuối thế kỷ 20. 

  ➤ Hàng loạt các tổ chức nghề nghiệp kế toán trên thế giới đã đưa kế toán quản trị. Trở thành một nội dung quan trọng của nghề nghiệp, thành lập các bộ phận chuyên biệt về kế toán quản trị và phát triển các nghiên cứu ứng dụng về kế toán quản trị vào trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp. 

  Địa chỉ Nhà sách pháp luật ở lâm đồng cửa hàng trực tuyến

  ➤ Trên đây là những quyển sách pháp luật kế toán và sách luật kế toán mà bạn đọc không nên bỏ qua. Chắc chắn qua bài viết trên bạn sẽ có được những cuốn sách hay và bổ ích nhất.

  ➤ Nếu các bạn muốn mua các đầu sách luật kế toán có tại sachtuphap.com vui lòng liên hệ với chung tôi nhà sách pháp luật ở lâm đồng theo các thông tin bên dưới. Xim cảm ơn

  Sách Tư Pháp giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn
  Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực Tư pháp ,pháp luật kinh tế xã hộ,chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 25 – 35%.

  Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HN (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).

  Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

  Sách Tư Pháp
  Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
  Điện thoại: ĐT 0975 844 665 + ZALO 0909 366 858

  Để đặt mua sách chính trị pháp luật với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:
  Emailbinhphong287@gmail.com -  Websitehttp://sachtuphap.com
   

   

  Ngày đăng: 19-02-2021 265 lượt xem

Gửi bình luận của bạn

Captcha